SEURAINFO

Kokemäenjoen Veneilijät ry on vuona 2007 perustettu veneseura, jonka kotipaikkakunta on Kokemäki. Perustava kokous pidettiin Kokemäen Sähkö Oy:n tiloissa 07.01.2007, jossa paikalla oli 15 henkilöä.

Seuran historia
Kokemäenjoen veneilijöiden historian voidaan katsoa saaneen alkunsa, kun muutamat mökkiläiset keskustelivat veneturvallisuudesta Kokemäenjoella. Keskustelun myötä virisi ajatus venekulkureitin perustamisesta Kokemäenjoelle. Puuhamiehet kutsuivat Kokemäenjoella veneellä liikkuvia yhteiseen kokoukseen, jossa yksimielisesti todettiin seuran olevan tarpeellinen.

Toiminnan tarkoituksena on;
- kehittää ja edistää veneilyturvallisuutta Kokemäenjoella, tavalla jossa huomioidaan ympäristönäkökohdat ja kaikki joella liikkujat sekä joen varrella asuvat .
- antaa jäsenistölleen venekoulutusta
- kehittää Kokemäenjokea veneily-ympäristönä sekä edistää matkailutoimintaa
- järjestää matkoja jäsenilleen ja eri tilaisuuksia yhteiseen ajanviettoon
- välittää jäsenilleen veneilytarvikkeita,
- järjestää kilpailutoimintaa.

Miksi kannattaa liittyä jäseneksi
Pieni panostus saattaa joskus olla iso säästö. Tarkoituksemme on perustaa venekulkureitti Kokemäenjoelle, joka parantaa veneilyturvallisuutta. Kevään 2007 aikana tullaan merkitsemään kulkureitti Kolsin voimalaitokselta Huittisten rajalle. Tarkoituksenamme on myös painaa kartta venekulkureitistä.

Maksaessasi liittymis- ja jäsenmaksun tuet toimintaamme sekä avustat venekulkureitin perustamista Kokemäenjoelle. Vaikka turvallinen veneily-ympäristö
on tärkein asia, tarjoaa seuramme myös muuta toimintaa.

Seuran tarkoituksena on vaalia jäsenistössään hyvää henkeä, järjestää koulutusmatkoja mm. venemessuille ja pitää yhteisiä illanviettoja. Seura tulee avaamaan omat internet-sivustot, joihin on tarkoitus kerätä tietoa veneilystä, veneistä, turvallisuustietoa vesillä liikkumisesta sekä veneen huoltoon liittyviä
asioita. Sivut ovat myös seuran tiedotuskanava jäsenistölle.

Jäseneksi liittyminen
Seuran jäseneksi voi liittyä kaikki, jotka tuntevat joella liikkumisen, sen kehittämisen ja veneilyturvallisuuden edistämisen tärkeänä asiana.

Vuosimaksu 10 €. Kannatusjäsenten maksu on 50 € /per vuosi.


Jäsenmaksun voi maksaa Kokemäenjoen Veneilijöiden tilille:
FI83 5161 0520 0398 54 BIC: OKOYFIHH
Kokemäen Osuuspankkiin.
Maksaessasi liittymis- ja vuosimaksun merkitse viestit kohtaan; nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi.
Lisätietoja Päivi Vahero 040-535 3932 tai paivi.vahero@gmail.com

Tulevaisuus
Mitä seuramme tarjoaa tulevaisuudessa; seuran perustamisen yhteydessä keskusteltiin venekulkureitin täydentämisestä niin, että se ulottuisi Huittisiin, Äetsään sekä Harjavaltaan, rakentaisimme veneenlaskupaikkoja yhteistyössä Kokemäen kaupungin kanssa, hankkisimme jäsenistöllemme edullisemmin veneilytuotteita sekä järjestämme veneilykoulutusta.


KOKEMÄENJOEN VENEILIJÄT RY
Yhdistyksen toimintaan on valittu seuraavat toimihenkilöt;

Hallitus 2018-2019  
Puheenjohtaja

Päivi Vahero

Varapuheenjohtaja

Pentti Kaija

Rahastonhoitaja

Katriina Levomäki

Hallituksen jäsenet

Antti Vahero
Pentti Kaija
Juha Suominen
Tomi Kaijanen
Tero Ketola
Kai Rosvall

Hallituksen varajäsenet

Kari Isotalo
Olli Partola
Olli Lehtivuori

Poijuvastaavat ja vetäjä/Vuosi

Jarmo Mäki, Kokemäki. p. 0400 740959. v.2019
Juha Mattila, Huittinen. p. 044 5708310. v.2020
Juho Metsämämaa, Kokemäki. p. 040 4166307. v.2021
Jyrki Tapanila, Huittinen. p. 040 7696997. v.2022
Tomi Kaijanen, Kokemäki. p. 0407609259. v.2023

   
Muut toimihenkilöt;  
Sihteeri

Päivi Kiuru

Tilitoimisto

Festum Oy Kokemäki
Tulkkilantie 15
32800 KOKEMÄKI
puh. 020 790 9770

Jäsenrekisterin ylläpito

Päivi Vahero
puh. 040 535 3932
paivi.vahero@gmail.com

Yhteistoiminta/Praasu

Pertti Hakala
040 834 9255

Sivujen ylläpito/päivitys

Tmi Niina Mäkivirta
040 568 3336
niina.makivirta@gmail.com

 

 
Sivujen toteutus ja ylläpito © Niina Mäkivirta